మీకు వస్తున్న కాల్స్ వాయిస్ రూపం లో వినాలి అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఒకసారి ట్రై చేయండి !

caller name announcer ringtone voice

మనం నిత్యం ఉపయోగించే మొబైల్స్ కి కాల్స్ వస్తు ఉంటాయి అలాగే మనం కూడా ఎదుటి వారికి కాల్స్ చేస్తాo. అయితే మనకు వచ్చానా కాల్ రింగ్టోన్ …

Read more

మీ నచ్చిన రింగ్టోన్ మీ మొబైల్ కి సెట్ చేసుకోండి !

call ringtone download telugu

మనం ఉపయోగించే  మొబైల్స్ కి వివిధ రింగ్ టోన్స్ సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అందులో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కోరకంగా ఉండడం జరుగుతుంది. మరియు వారికి ఇష్టమైన పాటను వారికి …

Read more

మీ మొబైల్ లో ఉన్న కెమెరాని DSLR గా మార్చుకోండి ఇలా !

dslr photo in mobile telugu

కొంతమంది వారు వాడె మొబైల్స్ లో కెమెరా అనేది సరిగ్గా ఉండక పోవచ్చు అలాగే అందులో ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి కూడా రాదు, తీసుకొన్న ఫొటో కూడా అవుట్ …

Read more

మీ మొబైల్ లో వేరే వాయిస్ తో మాట్లాడడం ఎలా !

magic call voice changer

ఇప్పుడు ఉన్న కాలంలో పట్టణా, ప్రాంతాల్లో గాని పబ్లిక్ ప్లేస్ లో గాని అందరి మీద ప్రంక్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం కూడా సోసియాల్ మీడియాలో చూస్తూ …

Read more